Federació de Salut Mental de Catalunya

Com ja sabeu, amb la voluntat de relacionar-nos al màxim amb entitats o institucions per cercar complicitats, exposar les nostres idees, parlar de les nostres necessitats i trobar ajudes, hem començat a participar en diversos organismes d’àmbit local i nacional.

La Federació de Salut Mental de Catalunya té possibilitat d’incidir en l’elaboració i modificació de lleis,  ja que treballa en comissions amb els nostres representants polítics al mateix Parlament de Catalunya.

En aquest marc de treball conjunt, es va decidir fer un Informe Salut Mental Infanto-Juvenil, que ja està acabat. Té l’objectiu d’identificar la situació actual del sistema sobre l’atenció i l’acompanyament als infants i adolescents per elaborar propostes i recomanacions. S’observa que aquest informe ha generat interès en els grups polítics i que han demanat reunions per conèixer-ne el contingut. Es presentarà el 9 de juny de 2016 i a la presentació hi anirà un membre de la nostra associació.

Com a associació Grup TEA Sant Cugat també hem tingut representació a l'última reunió de la Junta directiva de la FSMC. Alguns dels temes tractats van ser la formació de comissions per recollir propostes i fer-les arribar als grups polítics del Parlament, la proposta de dur a terme un pla de participació amb la Confederació Salut Mental España, la informació de la reunió de seguiment amb el Departament de Presidència de la Generalitat sobre el Pla Integral de Salut Mental i les peticions que s’hi faran.


Tots els nostres associats tenen la possibilitat de participar i dir-hi la seva a través de les eines que posem al seu abast. La nostra intenció com a associació és donar-los veu i fer-la arribar allà on sigui escoltada de manera més efectiva per tal d’incidir en canvis reals que portin a la integració i inclusió de les persones diagnosticades de TEA en tots els àmbits de la nostra societat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada