Federació de Salut Mental de Catalunya

Com ja sabeu, amb la voluntat de relacionar-nos al màxim amb entitats o institucions per cercar complicitats, exposar les nostres idees, parlar de les nostres necessitats i trobar ajudes, hem començat a participar en diversos organismes d’àmbit local i nacional.

La Federació de Salut Mental de Catalunya té possibilitat d’incidir en l’elaboració i modificació de lleis,  ja que treballa en comissions amb els nostres representants polítics al mateix Parlament de Catalunya.

En aquest marc de treball conjunt, es va decidir fer un Informe Salut Mental Infanto-Juvenil, que ja està acabat. Té l’objectiu d’identificar la situació actual del sistema sobre l’atenció i l’acompanyament als infants i adolescents per elaborar propostes i recomanacions. S’observa que aquest informe ha generat interès en els grups polítics i que han demanat reunions per conèixer-ne el contingut. Es presentarà el 9 de juny de 2016 i a la presentació hi anirà un membre de la nostra associació.

Com a associació Grup TEA Sant Cugat també hem tingut representació a l'última reunió de la Junta directiva de la FSMC. Alguns dels temes tractats van ser la formació de comissions per recollir propostes i fer-les arribar als grups polítics del Parlament, la proposta de dur a terme un pla de participació amb la Confederació Salut Mental España, la informació de la reunió de seguiment amb el Departament de Presidència de la Generalitat sobre el Pla Integral de Salut Mental i les peticions que s’hi faran.


Tots els nostres associats tenen la possibilitat de participar i dir-hi la seva a través de les eines que posem al seu abast. La nostra intenció com a associació és donar-los veu i fer-la arribar allà on sigui escoltada de manera més efectiva per tal d’incidir en canvis reals que portin a la integració i inclusió de les persones diagnosticades de TEA en tots els àmbits de la nostra societat.

Taula de Salut Mental de Sant Cugat

Així que ens vam constituir com a associació, l'Ajuntament ens va convidar a la participar de la Taula de Salut Mental de la nostra ciutat.

Aquesta Taula de Salut Mental s'engloba dins la Taula del Tercer Sector, que és la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes, on s’aborden els temes amb la participació de tots els estaments implicats. Això permet que les decisions que es prenguin siguin rellevants.

És una plataforma molt interessant ja que compta amb la presència de personal de l’àmbit educatiu i sanitari. També hi són representades altres associacions de salut mental de la nostra ciutat.  Ja hem assistit a les reunions d’abril i maig.

Ara mateix estem treballant en la recollida de propostes per al pla quadriennal per a l’abordatge de la salut mental que ha proposat l’Ajuntament. En la propera reunió es farà la presentació de l’estudi de diagnosi de l’estat de la salut mental al nostre municipi. Una vegada conegut el resultat, en la Taula de juliol, la representant de l’Ajuntament recollirà les propostes pel pla d’acció.