Pressupostos Participatius: Tindrem local!

S'acaben d'anunciar al Consell de Ciutat els 5 projectes de ciutat guanyadors dels pressupostos Participatius i que s'executaran. La nostra proposta del local per entitats de suport a salut mental ha quedat la tercera amb un nombre de vots molt ajustat entre les dues primeres.

Des d'aquí volem donar les gràcies a tots i totes les que l'heu votat i a totes i tots els que heu aconseguit vots!
Sol·licitud per la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2018 (PUA)

Us informem que el 15 de juny va ser publicada l’ORDRE TSF/64/2018, de 7 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2018 (PUA).

L’objectiu d’aquesta prestació és contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

El termini de presentació de sol·licituds i la documentació necessària és de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Nova Campanya #JuntoalAutismo

2018-06-06

Us passem enllaç a la nova campanya de la Fundació Orange amb A3 Media per donar a conèixer l'Autisme.

Fins a mitjans de juliol aniran sortint diferents vídeos explicatius de les diverses característiques de les persones amb TEA. Ens anirem enllaçant així que vagin sortint:

7 de juny: Llenguatge i comunicació

14 de juny: Reciprocitat socioemocional

21 de juny: Processament sensorial

28 de juny: Situacions socials

5 de juliol: Comportaments repetitius

12 de juliol: Inflexibilitat