Inici

Benvinguts i benvingudes al Grup TEA Sant Cugat!

La prevalença dels Trastorns de l'Espectre Autista en la nostra societat és molt gran i inversament proporcional al coneixement que en tenim i als recursos que s'hi inverteixen.
Un dels nostres objectius és fer-nos forts i crear una taula de converses amb les diferents entitats existents per tal de donar visibilitat a les persones amb TEA. També farem els passos necessaris per aconseguir la integració i la normalització d'aquestes persones mitjançant la implantació de protocols específics en els diferents àmbits socials, especialment, en l'educació en tots els seus nivells.

Si coneixeu alguna persona que pateix aquest trastorn, no dubteu a donar-nos a conèixer als seus familiars. 

La unió ens donarà la força!


 • QUI SOM?
Som un grup de pares, mares i familiars d’infants i joves diagnosticats de TEA que volem la plena integració d’aquests infants i joves en l’àmbit social de la nostra ciutat, especialment l’escolar i el de lleure.


 • QUÈ ÉS EL TEA? 
Segons l'Organització Mundial de la Salut, el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) està reconegut com un Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (TGD) de caràcter crònic i sever, que implica l’alteració qualitativa del desenvolupament social i comunicatiu i interessos restringits i estereotipats producte de la rigidesa mental i de comportament.   


 • ELS NOSTRES INFANTS I JOVES 
Tot i tenir les capacitats intel·lectuals necessàries, no entenen el món de la mateixa manera que nosaltres. Viuen en un entorn hostil perquè la majoria de vegades no saben què està passant o per què passa. 

Moltes de les dificultats es fan evidents en les relacions socials que són plenes de convencions subtils i implícites, d'excepcions i condicionants que la majoria aprenem i apliquem de manera automàtica. El que per a nosaltres és evident i simple, per a ells acostuma a ser enigmàtic i molt complex. És per això que són vulnerables i se senten insegurs.


 • QUÈ VOLEM?
Donar a conèixer i fer visible el TEA per tal d’evitar estereotips i classificacions simplistes. 
Reivindicar els seus drets i oferir suport i assessorament a les entitats de lleure i educatives sobre les característiques dels infants i joves amb TEA per evitar el fracàs i la marginació. 
Compartir experiències i aprenentatges entre les famílies amb nens i joves amb TEA. 
Fer pressió a l’administració perquè es creï un protocol d’actuació a les escoles que faci realitat l’escola inclusiva. 


 • COM TREBALLEM?
Fent recerca i creació de materials que siguin útils tant per a nosaltres com per a les persones involucrades en la formació dels infants i joves amb TEA. 
Organitzant sessions formatives  en  escoles, instituts, entitats, etc. amb la implicació de professionals. 
Cercant convenis entre professionals i entitats. 
Fent difusió de les característiques intrínseques de les persones amb TEA per fer-les visibles i empoderar-les. 
Establint relacions entre familiars de persones amb TEA i amb altres associacions per trobar punts en comú i fer-nos forts.


Totes aquestes reflexions ens han portat a constituir-nos en associació. Si cliqueu aquest enllaç podeu consultar els nostres estatuts.


 •  PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de tractar les seves dades personals?
L’informem que les seves dades són tractades sota la responsabilitat de Grup TEA Sant Cugat (G66708470) amb domicili al carrer Castillejos 11, 1r-1ª de Sant Cugat del Vallès.
Pot dirigir les seves consultes sobre la política de protecció de dades a grupteasantcugat@gmail.com

Quines dades personals tractem?
Podem disposar de les següents dades facilitades per vostè:
 • Dades identificatives: nom, cognoms, document d’identitat, gènere, data de naixement, nacionalitat i país
 • Dades de contacte: direcció de correu electrònic, direcció postal, telèfon i població
 • Dades econòmiques: aquelles dades relatives al pagament de la quota d’associat.
Com obtenim les seves dades i amb quina finalitat les tractem?
Hem obtingut les seves dades personals a través de les relacions i contacte previ que hagi pogut mantenir amb l’entitat, o bé per la seva vinculació actual amb la mateixa, o a través de formularis en paper disponibles, o bé per una sol·licitud personal de la persona interessada.
En funció de la seva vinculació, vostè pot esdevenir un associat, un participant dels nostres projectes, familiar d’un participant, voluntari, estudiant en pràctiques, donant, proveïdor, assistent als nostres actes o bé haver sol·licitat informació sobre les nostres activitats i projectes.
La finalitat del tractament és gestionar les comunicacions sobre les activitats i projectes de l’entitat, així com la vinculació que vostè tingui amb els mateixos. Els tractaments que podem fer son:
 • Butlletí de noticies i altres informacions d’interès
 • Invitacions a actes i esdeveniments
 • Sol·licitar la participació en activitats puntuals
 • Realitzar qüestionaris de satisfacció
 • Gestionar la seva participació en un projecte i/o prestar el servei que ens ha sol·licitat.
Com està legitimat el tractament de les dades?
Tots els tractaments de dades que realitzem estan legitimats pel consentiment de l’interessat.
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.
Vostè té dret a retirar el seu consentiment en tot moment. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Exactitud i veracitat de les dades
Com a usuari, vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens facilita exonerant a Grup TEA Sant Cugat de qualsevol responsabilitat referent a això.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari d’inscripció de soci.

Durant quant de temps conservem les dades?
Les dades seran conservades mentre existeixi un interès mutu de les dues parts en mantenir el tractament en qüestió i no existeixi oposició per part de l’interessat.
En cas que vostè decideixi finalitzar la seva relació amb nosaltres, les seves dades es tractaran als sols efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades.

Qui son els destinataris?
El destinatari és l’entitat, per a poder desenvolupar les seves funcions.
Les dades no s’utilitzaran per a cap finalitat diferent a la descrita, ni seran cedides a cap tercer sense el seu consentiment previ. Si les particularitats d’un determinat projecte impliquen la cessió de dades a altres entitats, l’hi ho comunicarem degudament per tal de recollir el seu consentiment.

Decisions automatitzades
No adoptem decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

Quins son els seus drets?
Vostè té dret a retirar el seu consentiment en tot moment i també pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, així com els drets de limitació i oposició al tractament. Per a fer-ho, es pot dirigir per correu electrònic a Grup TEA Sant Cugat: grupteasantcugat@gmail.com
 
Seguretat de les dades
L’entitat adoptarà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que, d’acord amb el reglament vigent, garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Menors d’edat
En el cas de persones menors de 13 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors pel tractament de les seves dades personals.
Si vostè és menor de 13 anys no ha de facilitar les seves dades ni la dels seus tutors en els formularis d’aquesta web.

Canvis en la política de privacitat
L’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que es puguin donar. En aquests supòsits, els canvis es comunicaran prèviament a la seva posada en marxa i quedaran reflectits en la present política de privacitat.

Referències legals
La present política compleix amb l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada